Udskriv

Ny skelsættende dom: Krav på varigt mén ved ethvert mermén

Sandager Advokater har ved Retten i Roskilde opnået dom af den 23. april 2012, der fastslår, at en skadelidt har krav på at få udmålt sin mengrad, når blot den samlede mengrad er mindst 5 %. Sagen drejede sig om en ung kvinde, der i 1990´erne var kommet til skade med sit knæ under private former. Hun døjede i årene herefter med tilbagevendende problemer, men efter en operation i december 2002 gik det meget bedre. Hun færdiggjorde sin uddannelse og fik arbejde i en DSB-kiosk, hvor hun arbejdede nogle måneder som 1. dame indtil hun skulle løfte en kasse og fik et nyt vrid i knæet. Problemerne vendte med forstærket kraft tilbage, og hun har ikke siden kunnet arbejde. Ankestyrelsen henviste til, at det samlede mengrad var 8 %, men forudbestående udgjorde 5 %, og derfor skulle der ikke udmåles en méngrad for arbejdsskaden (på 3 %). Dette slår dommen fast ikke er korrekt. Lovens krav (arbejdsskadesikringsloven såvel som erstatningsansvarsloven) om, at méngraden skal være mindst 5 %, er et mindstekrav for at afskære bagatelkrav, men det er ikke meningen, at det skal udelukke erstatning for skader, hvor mengraden (samlet) overstiger 5 %. Retstilstanden medførte f.eks., at 4 skader af hver 4 % varigt mén (16 % ialt) ikke ville udløse erstatning, hvilket klart var urimeligt og i strid med lovens intentioner. Retstilstanden er nu den, at ved enhver forværring, der begrunder en højere méngrad efter skade nr. 2 (der skal være tale om lignende skader/gener - skader der rammer forskellige dele af kroppen og giver forskellige symptomer kan ikke lægges sammen), skal der således fastsættes en mengrad selvom det forværrede mén ikke selvstændigt er mindst 5 % varigt mén. Dommen vil få konsekvenser for et stort antal sager, der har været behandlet forkert.

Dommen modtages med tilfredshed ikke mindst fordi der dermed også kommer "tal" på en forværring, der tidligere blot blev udlagt som der ikke var sket en forværring da méngraden var under 5 %. Dermed kan der også ske en tydeliggørelse af en sammenhæng mellem en merskade og et evnetuelt heraf udløst erhvervsevnetab, som tidligere var svært at komme igennem med når skadeldite stod med en menafgørelse, der sagde, at der ikke krav på erstatning på grund af helbredsmæssig forværring.

Sagen er ført af advokat Lars Sandager, ls@sandageradvokater

Del
Del denne side på Facebook

logo40pxadvokatlogoerCopyright 2012 © Sandager Advokater, Lyngby Hovedgade 41, Postboks 53, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon +45 45 93 21 50 |  Fax +45 45 93 03 55  |  Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.